OVER ON12

GESCHIEDENIS

ON12 is de oudste ondernemersvereniging en inmiddels de grootste belangenbehartiger van ondernemend Heerlen.

De ondernemersvereniging heeft al een lange geschiedenis waar ze trots op mag zijn. Het was het jaar 1986 waarin enkele ondernemers uit Heerlen-Noord voor het eerst georganiseerd hun krachten bundelden in de Koumenclub. Math L’Ortye van L’Ortye B.V. uit Hoensboek, de directeur van ABN AMRO, Frans Lückers van Moonen Lückers BV, Louis Huyts van Ludo Mode en Randstad staan aan de wieg van deze samenwerking, die dertig jaar later de naam ON12 draagt.

9

Tijd voor vernieuwing

Door het succes van de Koumenclub bleef het ondernemersgebied niet alleen beperkt tot De Koumen. De vereniging spreidde zich uit als een kring en in 1992 werd de Koumenclub omgedoopt tot Industriële Kring Heerlen Noord (IKHN). In 2015 werd het weer tijd voor vernieuwing. Een nieuwe logo, een nieuwe website en… een nieuwe naam.

9

Een nieuwe naam

Voor de nieuwe naam is gekozen voor de kracht van eenvoud met een knipoog naar het verleden. ON12 – samen sterk, is in juli 2015 uitgeroepen tot de nieuwe naam (met onderschrift) van de vereniging. ON staat voor Ondernemer Noord. Het is niet geheel toeval dat deze twee letters ook de afkorting vormen van wat vroeger de grootste particuliere mijn van Nederland was, de Oranje Nassau. Met een trots gevoel over het verleden, wordt de blik nu op de toekomst gericht. Het nummer 12 slaat op het aantal industriegebieden dat, volgens het bestemmingsplan van Gemeente Heerlen, gevestigd is in de regio Heerlen-Noord.

9

Samen sterk

Samenwerking staat vanaf het begin aan de basis van ON12. Er is altijd een intensieve samenwerking geweest om op te komen voor de gezamenlijke belangen. In het begin was dat een samenwerking met de ondernemers onderling, later is men breder gaan denken en heeft men ook partnerschappen gezocht buiten de directe ondernemerskring. Wat ondernemersvereniging ON12 zo bijzonder en vooral daadkrachtig maakt is niet alleen de mentaliteit van de ondernemers, maar ook de intensieve samenwerking met het openbaar bestuur. Bedrijventerreinen Management Parkstad Limburg (BTM) is bijvoorbeeld een belangrijke partner voor ON12, omdat zij veel facilitaire zaken vergemakkelijken. ON12 staat ook ten grondslag aan het Bedrijvencontactpunt (BCP) van de Gemeente Heerlen, wederom een bijzondere samenwerking die haar vruchten afwerpt voor de leden.

VRAGEN? OPMERKINGEN?