ON12

Dinsdag 12 december 2017 Kerstbijeenkomst ON12

Een warm welkom aan je buren. Want dat zijn we van elkaar en we hebben dit jaar kunnen constateren dat we steeds meer zaken doen met elkaar binnen onze 12 industriegebieden. Dit zijn de eerste woorden die voorzitter Igor Soons richt tot de ruim 60 aanwezige buren en hun genodigden. De onderlinge verbindingen worden lokaal steeds sterker. En dat is precies waar ON12 voor staat en wat tijdens deze bijeenkomst weer gebeurt. 

Eric Jan Reemers van de gemeente Heerlen en Stephan Boltong van Bosec nemen als eerste van alle aanwezigen het tweede magazine van ON12 in ontvangst. Igor vertelt: ‘we bereiken al jaren bijzonder veel in goede samenwerking, doch vergaten het simpelweg te vertellen toen we nog IKHN waren’. Inmiddels publiceren we zo veel mogelijk wat we doen en laten onze leden aan het woord in ons magazine. Al deze verhalen maken wie we zijn. Volgens Eric Jan, die het woord krijgt ‘de ondernemingsvereniging die op kop loopt’ van Parkstad waar de gemeente Heerlen en wethouder de Beer die in ons magazine uitgebreid aan het woord komt, trots op zijn.

Stephan haalt de spannende tijd van de start met het nieuwe beveiligingsproject na het faillissement van IICC aan. Inmiddels is de dienstverlening door zijn investeringen in hard- en software veel beter geworden. Kentekenregistratie komt eraan ! Bosec is 178 maal uitgerukt en heeft assistentie tot oplossingen van diefstal verricht. Kortom de actievere rol van de surveillanten en de nieuwe technieken maken onze terreinen veiliger.

Igor vertelt verder dat ON12 en de gemeente in 2018 aan de slag gaan ten aanzien van de verkeerssituatie op de Nijverheidsstraat, Industriestraat en Wijngaardsweg. Lang parkeren als boven regionaal probleem wordt behandeld.

Hij sluit af met de vermelding dat ON12 en BTM Parkstad als belangrijkste punt duurzaamheid op de agenda hebben staan. De werkgroep bestaande uit Rene Vanhommerig (Graus Bouw), Mayco van der Wal (Transcarbo) en Roy Fransen (Duramotion) zullen de leden in de aanstaande periode gaan inspireren en voorlichten. We kunnen de ogen niet sluiten, stelt Igor. We moeten aan de slag wil je bijvoorbeeld straks je gebouw nog kunnen financieren of verkopen.

En dan een verrassing ! Igor Soons wordt door ‘Pater Familias’ Math L’Ortye verrast met het ON12 beeldje van de koempelhelm voor bijzondere inzet ten gunste van ON12 en krijgt de titel ‘Mr Positivo’. Sinds 1992  zet Soons zich belangeloos in. Doch onder zijn voorzitterschap is de club enorm veranderd. Ook nog voorzitter van BTM Parkstad worden, effe een magazine uitgeven en het faillissement van IICC verwerken. Hij staat voor samenwerken, verbinden en trekt de spreekwoordelijke kar.  Dank voor deze bak energie van ons allemaal !

Na dit gezellig samenzijn nam gastheer Aschwin Gulikers, van de prachtige Daelhemergroeve te Valkenburg waar deze bijeenkomst plaatsvond, ons spontaan mee naar ‘het Mergelrijk’. Een eeuwenoud ondergronds gangenstelsel waar op dat moment prachtige miniatuur taferelen zijn te bewonderen.

VRAGEN? OPMERKINGEN?